Условия и правила - DizzyRiders.bg | Моята любима кола
15874
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15874,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,transparent_content,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Условия и правила

Условия

„МОЯТА ЛЮБИМА КОЛА!“

I. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

 

1. Наименование: „МОЯТА ЛЮБИМА КОЛА!” – (по-долу „Кампанията”).

 

2. Място на провеждане: Кампанията се провежда на интернет страницaтa www.dizzyriders.bg/game

 

3. Организатор: Дизи Райдърс ООД, ЕИК 203299321, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, ж.к. Банишора, бл. 16А, вх. А, ет. 8, ап. 31 (по-долу „Организатор“). Shell България ЕАД, ЕИК 831915840, съдейства на Организатора във връзка с Кампанията, като предоставя наградите, посочени в раздел V от настоящите Общи условия.

 

II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

 

1. Кампанията се провежда в периода 21.10.2019 – 18.11.2019 година.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

1. В Кампанията могат да участват всички физически лица на възраст над 18 г., които посетят www.dizzyriders.bg/game качат видео и се регистрират за участие съгласно посоченото по-долу. Право на участие в Кампанията нямат служители на Организатора и на Shell България ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено в жребий, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

 

2. При осъществяване на регистрацията участникът предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща, две име и телефон за връзка. Участникът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. С извършването на регистрация участникът декларира, че е запознат с настоящите правила на Кампанията, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

3. С натискане на бутона „Качи видео файл” участникът се съгласява и преотстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право Организаторът да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

 

4. Използването по т. 3 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие.

 

5. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Кампанията, както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия. Личните данни на Участниците се използват единствено за целите на идентификация на участвалите в Кампанията лица, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Кампанията и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на спечелените от тях награди. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Кампанията лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани)от Организатора след приключване на Кампанията и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно на 09.12.2019г. Единствено данните на спечелилите участници, необходими за съставянето на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ връчването на спечелената награда, ще бъдат съхранявани според законоустановения за това срок, след което ще бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани).

 

6. Участникът се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно т.3 и 4 не му се дължи възнаграждение.

 

7. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на материалите, публикувани от участниците в Кампанията.

 

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

1. За да вземе участие в Кампанията, Участникът трябва:
1.1 Да заснеме с телефон кратко филмче /видео/, до минута, в което казва защо обича колата си да сподели накратко интересни факти за нея.
1.2 Да посети www.dizzyriders.bg/game и да качи видето чрез формата за регистрация;
1.3. Един участник има право да участва само с по ЕДНО видео за автомобила си.

 

V. НАГРАДИ – ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

 

1. В периода 21.10.2019 – 18.11.2019 ще бъдат раздадени 4 броя награди – ваучери за гориво Shell на обща стойност 100 лв. (4 ваучера х 25 лв. всеки), валидни до 31.01.2020 г. Всеки един от ваучерите дава право на приносителя им да зареди гориво на стойност 25 лв. в търговски комплекс Shell в България в рамките на срока на валидност на ваучера. При зареждане на гориво на по-голяма стойност приносителят следва да заплати разликата, а при зареждане на гориво на по-малка стойност, приносителят няма право да получи разликата, напр. при зареждане на гориво на стойност 30 лв. с ваучер за 25 лв., приносителят на ваучера заплаща разликата от 5 лв; при зареждане на гориво на стойност 20 лв. с ваучер за 25 лв. приносителят на ваучера няма право да получи разликата от 5 лв. Наградите ще се теглят чрез жребий на датите: 28.10.2019, 04.11.2019, 11.11.2019 и 18.11.2019.
Във Фейсбук страницата на DizzyRiders.bg ще бъде обявявани печелившите за всяка от седмиците.

 

2. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на Оргазниатора и печелившия участник.

 

3. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

 

4. Наградата не може да бъде заменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

1. Настоящите правила се публикуват на уеб страниците www.dizzyriders.bg/game за целия период на Кампанията.

 

2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува промените на уеб страницата. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.

 

3. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага приложимото действащо българско законодателство.

  • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.