Екостикерите отпадат година след въвеждането им - оскъпявали и утежнявали.

  • Галерия 3 снимки Галерия 3 снимки

02 Jul 2022

 

Министерството на транспорта и подчинената ѝ Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) са предприели действия за премахване на екостикерите, като за целта вече се готвят промени на двете наредби, с които през юли 2021 г. те бяха въведени при преминаването на годишен технически преглед на автомобилите, съобщиха от Министерството на транспорта.

Материал на: Дневник

Причината за премахването на екостикерите според транспортното ведомство била, че поставянето на отличителен стикер на предното стъкло оскъпявало и утежнявало процедурите при преминаването през пунктовете за годишни технически прегледи. Уточнява се, че с промяната на двете наредби, може да отпадне лепенето не само на екостикерите, но и на знака, който се поставя в МВР при първото преминаване на преглед, което става при регистрацията на автомобила.

 

Групирането на леките и лекотоварните автомобили в България с обща маса до 3.5 тона в пет категории, на база отделяните от тях вредни емисии, започна на 12 юли 2021 г. В коя категория попада превозното средство зависи от показателите при преминаване на годишния технически преглед. В първа категория са най-замърсяващите автомобили, а в пета - най-чистите (хибриди и електромобили). Въвеждането на екостикерите целеше изчистването на въздуха в централните части на градовете, като се ограничи придвижването на най-замърсяващите автомобили в определени зони на градовете. С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух кметовете получиха правото да въвеждат такива ограничения. В техните правомощия е да определят обхвата на зоните, как ще се извършва контролът и какви ще са санкциите.

 

Екокатегориите се определят на база реалното замърсяване, като за бензиновите модели се взема предвид отделяното количество въглероден окис, а за дизелите - димността. Като допълнителен бонус на екостикерите се посочваше намаляването до минимум на възможността за фалшифициране на прегледа.