Как се почиства ЕГР клапан?


24 Jan 2023

За постигане на оптимална температурна среда в горивната камера на двигателя, съществува система за рециркулация на отработените газове (ЕГР клапан). Тя връща част от тях обратно на входа на двигателя за понижаване на температурата при изгарянето на гориво-въздушната смес. Какво представлява и как работи, как се почиства и какви са симптомите за това?

Какво е ЕГР клапан?

Намира се между всмукателния и изпускателен тракт на двигателя. Има вероятност да се намира и до дроселната клапа на всмукателния отвор или обратно – на охладителя на отработените газове, в близост до изпускателния колектор. Съкращението EGR идва от Exhaust Gas Recirculation или в превод на български – рециркулация на изгорелите газове.

За какво служи?

Някои собственици на автомобили са на мнение, че ЕГР клапанът е повече във вреда, отколкото в полза. Неговото предназначение е да пренасочва изгорелите газове обратно във всмукателния отвор. Те не съдържат гориво или кислород, който е вид окислител, така че не участват в изгарянето. Инертните отработени газове абсорбират излишната топлина и спомагат за регулиране на температурата в горивната камера. Поемат част от въздуха и спомагат за обедняване на сместа с кислород.

Функционалността е идентична както при бензиновите, така и при дизеловите двигатели. Той се отваря само в случаите, когато софтуерът на блока за управление подаде сигнал за твърде богата на кислород смес. 

Кога ЕГР клапанът се нуждае от почистване?

В голяма част от случаите, производителите на автомобили препоръчват всички ЕГР клапани да се почистват на пробег от 60 000 до 80 000 км. Това е неотложна процедура и при появата на шумове или чукания от двигателя. При поява на детонация или спирания на агрегата, при придърпване на колата или невъзможност за стартиране, при прекъсвания в работата на празен ход или светване на индикатора Check Engine, непременно проверете състоянието на ЕГР клапана.

Изправността на този елемент се проверява чрез диагностична апаратура от електронния блок за управление. Описаните симптоми могат да възникнат и при други неизправности, така че за потвърждение се препоръчва извършване на диагностика в автосервиз.

Защо ЕГР клапанът трябва да се почиства?

Това е следствие от натрупване на замърсявания във вътрешността му. Подобен процес се ускорява при използване на нискокачествено гориво и износване на уплътненията, инжекторите или прекалено високото ниво на маслото.

Кои са начините за почистване?

Съществуват два начина за почистване на ЕГР клапана: 

Без сваляне – използват се специални препарати и спрей за отстраняване на натрупалите се замърсявания. Те се подават през смукателния колектор под високо налягане и при работа на двигателя в продължение на около 2 часа. Работата на агрегата би трябвало да се нормализира и да се намали разходът на гориво и съответно димът от ауспуха. Подобен тип почистване се препоръчва на приблизително всеки шест месеца.

Все по-често приложение намират и специалните добавки, сработващи при експлоатацията на автомобила. Изсипват се в съдържанието на горивото при определен пробег. Важно е добавките да се подберат за бензинов или дизелов двигател;

Със сваляне – най-добре е процедурата да се извърши от техник с нужната компетентност и инструменти. Ако все пак сте решили да направите това самостоятелно, следвайте следните стъпки:

колата се паркира на равна повърхност, двигателят се изключва и се отстранява кабела от отрицателната клема на акумулатора;

проверява се в документацията за експлоатация на автомобила местоположението на ЕГР клапана. Някои са на труднодостъпни места и се изисква сваляне на различни пречещи на достъпа елементи;

свалете частта и проверете състоянието на уплътнението, което се препоръчва да бъде сменено с ново;

напръскайте със специалния спрей върху натрупалите се сажди, като внимавате да не попадне течност върху електрониката. За почистването използвайте твърда четка и кърпа до пълното отстраняване на замърсителите.

Ако замърсяването е много голямо и трудно може да се постигне пълно отстраняване на саждите, експертите препоръчват смяна на елемента с нов.

Защо не бива да се отстранява ЕГР клапанът?

Много водачи са на мнение, че употребата на подобен компонент води до увеличаване на разхода на гориво и намаляване на мощността на двигателя. Това не е точно така, тъй като изправният компонент подобрява средата за работа на агрегата и го прави по-тих. Съвременните ДВГ са проектирани за работа с тази част и нейното отстраняване ще доведе до влошаване на цялостната работа и значително ще съкрати живота на двигателя.

В софтуера на автомобилния компютър е заложена опция за работа с този елемент и неговото премахване ще доведе до поява на грешки и дори преход в авариен режим. С подобна авточаст са оборудвани отговарящите на Европейските норми автомобили, притежаващи Евро 2 до Евро 6. Липсата на покритие на този стандарт прави невъзможно преминаването на колата на годишен технически преглед.

 

Никола Цолов за пътя към Формула 1