Ново предложение: да се изискват платени глоби към КАТ за преминаване на ГТП


15 Mar 2023

Трудно можем да направим логическата връзка между техническото състояние на автомобилите в България и събираемостта на глобите на шофьорите в страната, но ново предложение планира прякото им обвързване. Бившият началник на КАТ - София Тенчо Тенев коментира в интервю за БНТ, че според него е редно за преминаването на ГТП да се изискват и платени глоби към КАТ.

"Наистина всяка година минаваме технически преглед на автомобила и по този начин, иска не иска, водачът, като иде да си прекарва мотроното превозно средство на годишен технически преглед , като му вкарат данните в системата, ще се установи, че има глоби за плащане, има хора по 4-5 годни не си плащат глобите", коментира Тенев.

"Това е една от успешните мерки да се вкарат глобите на съответния водач и ако те не са платени, автомобилът да не може да мине на преглед, тъй като, ако автомобилът няма годишен технически преглед, той се води неизправен на пътя и за него не важи КАСКО и при една проверка се налага глоба, че автомобилът е технически неизправен", допълнва Румен Дунев, автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност.

Испанец с 310 луди кончета!