Отпада смяната на книжка при смяната на адреса


01 Jun 2023

Вече няма да е необходимо да сменяме шофьорската книжка при смяна на адреса, ако е в същата област. Това стана възможно, след като депутатите приеха на първо четене законопроект за промяна на Закона за българските лични документи. Идеята е улесняване на гражданите и беше обсъждана отдавна.

Досега при промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго, в срок до 30 дни от издаването на нов документ, лицето беше длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС). След анализ става ясно, че това задължение може да отпадне, тъй като данните по отношение на адреса могат да се удостоверят по електронен път в реално време.

Най-добрият в класа си?