25 млн. лева ще струва основният ремонт на Дунав мост


31 Aug 2023

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител при основния ремонт на Дунав мост между Русе и Гюргево на път I-2. Индикативната стойност на поръчката е 20 895 000 лв. без ДДС и не е пределна. С ДДС сумата е малко над 25 млн. лева.

Трасето на българска територия е с обща дължина 1,057 м. Основен ремонт на Дунав мост до момента не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка.

Техническият проект предвижда основен ремонт на съоръжението, цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови предпазни огради, ограничителни системи, маркировка и т. н.

При изпълнението на ремонтните дейности няма да се спира изцяло движението по Дунав мост. Изискването към бъдещия изпълнител ще бъде да организира така работния процес, че движението да се осъществява в едното платно.

Прогнозният срок за изпълнението на ремонта е 730 календарни дни.

Най-добрият в класа си?