Известяването за глоби с SMS или по Viber вече работи!


07 Nov 2023

На специална пресконференция МВР представи новата система за известяване при издаден фиш или наказателно постановление за нарушение. Така за първи път у нас става възможно да получите SMS, имейл или съобщение по Viber, ако нарушите закона за движение по пътищата.

Новите съобщения гласят следното: “МВР: Извършено нарушение с МПС”, като ще съдържат също номера на колата и размера на глобата. Към съобщението ще има линк, който ще води към системата за сигурно електронно връчване.

За да се счита едно съобщение за връчено, то ще трябва да си направите профил в системата за сигурно електронно връчване. Това става с електронен подпис, а също с ПИК от НАП или НОИ. Съобщенията, които идват на Viber или имейл, ще съдържат и друг линк, който води към портала за електронни услуги на МВР. Там нарушителите ще имат възможност да платят директно.

Новите съобщения не са задължаващи, а информативни, т.е. подлежат на оспорване. Идеята е с повишаването на информираността да се увеличи събираемостта на глобите, която в момента е доста ниска.

 

Най-добрият в класа си?