Възобновиха строителството в участъка от Боаза до Дерманци на магистрала „Хемус“


31 Mar 2024

С началото на новия строителен сезон се възобновяват активните строителни работи в участъка от Боаза до пътен възел „Дерманци“ на АМ „Хемус“. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов подписа Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и продължаване на строителството, тъй като през зимните месеци поради метеорологичните условия строително-монтажни работи в участък 1 от автомагистралата предвид дейностите по съоръженията, които трябваше да се изпълняват, временно бяха преустановени. През 2024 г. за продължаване изграждането на АМ „Хемус“ от републиканския бюджет са осигурени над 233,6 млн. лв.

За участъци 1, 2 и 3 са подписани тристранни споразумения между АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и всички доставчици на услуги, материали и подизпълнители, с които поемат гаранционна отговорност по законоустановените срокове по ЗУТ, които са 7 г. за пътната част и 12 г. - за съоръженията.  

На участък 1, който е с дължина 15,26 км, и е от Боаза до пресичането с пътя Луковит – Угърчин, включително и п. в. „Дерманци“, до момента са изпълнени 68% от предвидените строително-монтажни работи. На участък 2 (19,2 км) - от края на п. в. „Дерманци“ при пресичането с третокласния път Луковит – Угърчин до връзката с пътя Радювене – Катунец, включително п. в. „Каленик“, са изпълнени над 23% от строителните работи. На участък 3 (17,08 км) - от края на п. в. „Каленик“ при пресичането с пътя Радювене – Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. „Плевен“, са изпълнени 53% от строителните дейности.

Очаква се изграждането на първия участък да завърши до края на 2024 г., а трасето от Боаза до връзката с пътя Плевен - Ловеч, което е близо 52 км, да е готово до края на 2026 г. Участъци 4, 5 и 6 – от връзката с пътя Плевен – Ловеч при п. в. „Плевен“ до път I-5 Русе – Велико Търново, са теренно осигурени. Предвижда се от средата на 2024 г. да започне строителството. Срокът за изпълнение на работите на участъци 4 и 5 е 36 месеца, а на 6 – 42 месеца. Участък 4 е с дължина 26,8 км, 5 е 23,20 км, а 6 е 32,6 км.

За участъци 7 (43,6 км) и 8 (33,5 км) - от пресичането на път I-5 до п. в. „Ковачевско Кале“ и пресичането с път II-51, и от п. в. „Ковачевско Кале“ до п. в. „Лозница“, въз основа на разработения идеен проект е проведена екологична процедура и е постановено решение по ОВОС от 2015 г. В процеса на проектиране е установено, че се налага ситуационна и геометрична промяна на одобреното трасе, като след уточняване на необходимите изменения ще се осигури възможност за извършване на допълнителни екологични процедури, проектно обезпечаване и започване на строителството. След издаване на разрешението за строеж и подписване на Протокол обр. 2 продължителността на строителството на участъци 7 и 8 е 36 месеца.

За участък 9 (11,9 км), който е след п. в. „Лозница“, при пресичането с път II-49, до п.в. „Буховци – Юг“, има оценителски доклад за отчуждаване на имотите, необходими за теренното осигуряване на трасето. През април се очаква Решение на Министерския съвет след което ще могат да започнат отчуждителните процедури. След издаване на разрешението за строеж и подписване на Протокол обр. 2 срокът за изграждане на участъка е 30 месеца.

Най-добрият в класа си?