Зеленият транспорт в Европа готви защита от евтиния петрол

Зеленият транспорт в Европа готви защита от евтиния петрол
17 Feb 2015

Барбара Люис  

Нина Честни
Ройтерс

Норвежкият електромобил “Бъди”. Снимка: фирмен сайт

Секторът на зеления транспорт в Европа, който все още е в ранния си етап на развитие, се готви да получи допълнителна законова подкрепа, тъй като спадът на цените на петрола изкушава шофьорите отново да се обърнат към автомобилите с висок разход на гориво.Възобновяемата енергия, произвеждана от вятъра и слънцето, е все по-налагаща се технология, конкурираща се с традиционните горива и тя вече не е засегната от движението на петролния пазар, посочват анализаторите.

Секторът на алтернативния транспорт е сравнително малък и е изложен повече на външно влияние, докато около 90% от транспорта се осъществява с традиционния петрол.

Същевременно спадът с около 50% на цената на петрола на международния пазар от юни намалява мотивацията на потребителите да си купят електрическа или хибридна кола.

Продажбите на електромобили в ЕС за последното тримесечие на 2014 година са намалели до 24 548 спрямо 26 607 през последното тримесечие на 2013 година, което е спад с 8 процента, сочат оповестените тази седмица данни на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители. Според предварителните данни за цялата година увеличение от 37 %.

Анализатори на сектора предупреждават, че пазарът е толкова малък, че е трудно да се обяви ясна тенденция и посочват, че в Европа високите такси върху горивата за автомобили са заличили последиците от спада на цените на петрола през втората половина на 2014 година.

Средният данък върху горивата в ЕС е 48-55%, според данни на сектора, спрямо 14-17 % в САЩ.

Същевременно, хората, които изготвят европейската политика, планират повече регулаторни стимули, за да се намали зависимостта от вноса на изкопаеми горива и да се съкратят въглеродните емисии. Електромобилите са екологично решение, ако използват възобновяема енергия.

“Някои хора са на мнение, че спадът на цените на петрола ще се отрази отрицателно на електромобилите. Аз съм убеден, че това няма да се случи,” посочи европейският комисар по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете.

“Новите цели ще дадат тласък на иновациите и инвестициите,” посочи той на конференция в Брюксел.

Асоциацията Eurelectric, която представлява компании като E.ON и RWE, е сред сдруженията, които писаха на всички еврокомисари, призовавайки за действия в подкрепа на електрификацията на транспорта.

Ласло Варо, ръководител на отдела, занимаващ се с пазарите на газ, въглища и електроенергия, към Международната агенция за енергията (МАЕ) прогнозира, че огромен брой проекти за възобновяема енергия ще останат в сила, но спадът на цената на петрола ще окаже значително влияние върху хибридните и електрическите автомобили и върху ефективността.

Шофьорите на традиционни автомобили вероятно ще пътуват повече сега, когато горивото е по-евтино. Американското правителствено управление за енергийна информация отчете в края на януари повишение на търсенето на петролни продукти в САЩ с 4,2 % спрямо същия четириседмичен период миналата година.

В Европа търсенето на петрол през последното тримесечие на 2014 година спадна с 2 процента спрямо предходната година, сочат данните на МАЕ.

Секторът на биогоривата е толкова чувствителен, колкото и секторът на електромобилите след обратния завой в политиката на ЕС заради проучване, разкрило недостатъците на първото поколение биогорива. Биогоривата на по-високо равнище, произведени от отпадъци, наистина са екологични, но струват много повече от традиционните горива. Дори биогоривата обаче си имат силни поддръжници, като самолетостроителя Boeing, който разчита на тези горива, за да изпълни ангажимента си за намаляване на вредните емисии от самолетите.

По-ниските цени на петрола не променят мотивацията за разработване на екологично безопасни самолетни горива, което определено е правилно за околната среда и бизнеса, посочи Джули Фелгар, управляващ директор на Boeing Commercial Airplanes.

БТА

Да си внесеш мечта!