Проекти за нови атракциони в парк Витоша

Проекти за нови атракциони в парк Витоша
12 Nov 2015

Осем проекта за нови атракциони в Природен парк „Витоша”, част от които са насочени към децата, ще търсят европейско финансиране в новия програмен период, разказа пред БТА директорът на парка Снежана Петрова.

Те са дело на българо-австрийска фирма, която е спечелила възможността да ги разработва чрез обществена поръчка, обявена от Дирекцията на Природен парк „Витоша”.

Проектите са разнообразни и са предвидени за реализация в различни части на планината. За тях има техническа готовност и количествено-стойностни сметки.

В Ярлово децата ще се учат как се пресява злато

Интересен за децата ще е проектът за с. Ярлово (от южната страна на планината Витоша), където тече река Палакария.Там навремето се е добивало и пресявало злато. Идеята на проекта е в детски игри да се представя тази дейност, разказа директорът на парк „Витоша”.


Отделно от това се предвижда и създаването на обиколна алея, която да минава през няколко местообитания, всяко от които обозначено с табели. Целта е децата да се информират за растителните и животинските видове в района.
Друг проект предвижда на „Копитото” да бъде изградена интересна кула с погледна площадка, които ще дават възможност на хората да се качват и да виждат София отвисоко. Идеята е там да има разположени интерактивни табели, които да казват какво се вижда, поясни Петрова.

Подобрят обекти на културното наследство в Кладница и Чуйпетлово

Проекти, насочени към обекти на културното наследство са предвидени за реализация във витошките села Кладница и Чуйпетлово, разказа Снежана Петрова. По думите й в Чуйпетлово има воденица, която е в много окаяно състояние. Идеята е да се реставрира и изцяло да се облагороди пространството около нея, след което на туристите да се показва характерната дейност, която се е извършвала в миналото на обекта.

По проект се предвижда и облагородяване на пространството около църквата в Чуйпетлово, която уникална, коментира Петрова. Сградата й е доста пострадала от голямото земетресение в Перник преди няколко години и общината е възложила разработването на спешен проект за укрепване. След изпълнението му ще може да се реализира и проектът на парк „Витоша”.

Над Кладнишкия манастир има място, свързано с легендата, че оттам е минал Иван Рилски, отивайки за отшелничеството за Рилската обител. Всяка година на празника на светеца там се събират хора и правят курбан, разказа Снежана Петрова. Затова по проект се предвижда на паметното място да се изгради малък параклис с навеси, където хората да осъществяват ритуалите си.

Друг от проектите на парка предвижда изграждането на велоалея, която да свързва витошкото село Боснек с Чуйпетлово.

Наблюдателна кула и мостик ще свързват входовете на пещера „Духлата”

По думите на директора на Природен парк „Витоша” интересен е и проектът за пещера „Духлата”, която се намира в планината. Тя е невероятно красива, най-дългата е на Балканския полуостров и макар да има ограничен режим на ползване, интересът към нея е голям, отбеляза Петрова.

Досега са направени 3D заснемания на пещерата. Подготвен е интересен проект с наблюдателна кула и мостик, който свързва стария вход с новия, а там чрез телескопи и 3D снимков материал се гледа в недрата на пещерата, поясни тя.

Възможно е част от проектите, които попадат в селата от община Перник, да се реализират със средства от българо-сръбското сътрудничество по програма „Интеррег”. За това са разговаряли представители на Дирекцията на Природен парк „Витоша” и Областната управа на Перник.

За останалите ще се търсят възможности за включване в проекти, финансирани по оперативните програми, тъй като Дирекцията на парка не разполага с нужните средства. Една от целите със създаването на тези проекти е и „оживяване” на витошките селища, в които „нищо не се случва”, коментира още Снежана Петрова.

Източник: dariknews.bg

Най-добрият в класа си?