Курс Първа помощ в планината и по време на пътуване, март 2016 г.

 Курс Първа помощ в планината и по време на пътуване, март 2016 г.
22 Jan 2016

Курс "Първа помощ в планината и по време на пътуване"
Дати: 1, 8, 15, 22 март 2016

През 2015 година решихме да модифицираме методиката на курса, за да може всеки един, който завърши курса, да изгради по-трайни знаения, които да са прибрани в правилното чекмедже на нашия мозък и ако моментът за действие настъпи, действията да са точни и методични.

След успешно проведения експеримент през ноември запазваме нововъведения стил с хорариума от 15 учебни часа, но те ще са разпределени в 4 вечерни занятия, по едно на седмица. Освен лекционен материал и много практика, към заниманията добавяме задачи и казуси, с които групата и всеки един участник ще трябва да се занимава във времето между лекциите.

Курсът продължава да бъде подходящ както за хора, жадни за нови знания, така и за тези, които искат да опреснят вече наученото. 

Курсът ще се проведе в 4 вечерни занимания /общо 15 учебни часа/ .
--------------------------------------------------------------------------------------
В рамките на курса ще се покрият теоретични знания свързани с:
1. Основни познания по анатомия и физиология. 
2. Последователност на изследване на пострадал. 
3. Кардио-пулмонална ресусцитация (Basic life support). 
4. Чуждо тяло в горни диателни пътища. 
5.Удавяне. 
6.Рани - методи за временно кръвоспиране и обработка на раните. 
7.Травми на опорно-двигателния апарат. 
8. Термични увреждания на организма. 
9. Електротравма. 
10. Увреждания свързани с голяма надморска височина. 
11. Долекарска помощ при лавинни инциденти. 
12. Травма при висене.
13. Долекарска помощ при спешни състояния при вътрешни, хирургични и неврологични заболявания. 
14. Правила за транспортиране на пострадал в планината. 
15. Хранене в планината. 
16. Съдържание на лична аптечка.

Практически занимания:
- всеки един ще отработи техника на сърдечно реанимиране с манекен,обследване на пострадал и различни видове превръзки и обездвижвания.
--------------------------------------------------------------------------------------
Дати: 1, 8, 15, 22 март 2016
Час: 19,00 ч. – 21,30 ч.
--------------------------------------------------------------------------------------
Такса за участие: 90 лева
Таксата може да бъде платена по банков път на Сдружение "Клуб на пътешественика" в УниКредит БулБанк: BG48 UNCR 7000 1522 4946 19 BIC: UNCRBGSF или в брой в „Клуб на пътешественика” на ул.Сердика 19 от 18.00 до 22.00 от понеделник до събота.
--------------------------------------------------------------------------------------
Краен срок за записване 23.02.2016! 
Официалното записване става при плащане на 50% от таксата до крайния срок за записване.
--------------------------------------------------------------------------------------
Курсът ще се състои при минимум 10 участника и с не повече от 16!

Място на провеждане: Клуб на пътешественика /ул."Сердика" 19/

Записване, въпроси и коментари на: travellersclub.bg@gmail.com или на 0882 29 28 77 
--------------------------------------------------------------------------------------
Инструктор: Бенжамен Ментешев – лекар и планински спасител
Асистент: Анастас Шипков
--------------------------------------------------------------------------------------
Формуляр за участие може да изтеглите от линка и да ни пратите обратно попълнен на travellersclub.bg@gmail.com,https://dl.dropboxusercontent.com/u/1058

Източник: mtb-bg.com

Най-добрият в класа си?