Когато покажеш на баба си новия си Jag :)

Когато покажеш на баба си новия си Jag :)
24 Oct 2016
Най-добрият в класа си?