Моля, измиите си колелото, след като слезете от планината. А,да..намираме се в Швейцария.

Моля, измиите си колелото, след като слезете от планината. А,да..намираме се в Швейцария.
24 Oct 2016
Първото Revuelto в България!