Новите екостикери се лепят от днес!

  • Така ще изглеждат новите стикери, като най-замърсяващите коли ще попадат в първата категория, а най-чистите - в петата. Така ще изглеждат новите стикери, като най-замърсяващите коли ще попадат в първата категория, а най-чистите - в петата.
  • Очаква се най-замърсяващите автомобили да не могат да влизат в центровете на големите градове, но това ще стане ясно най-рано през 2022 Очаква се най-замърсяващите автомобили да не могат да влизат в центровете на големите градове, но това ще стане ясно най-рано през 2022
  • Всички електромобили и плъгин хибриди (но не обикновените хибриди) ще попадат в пета категория Всички електромобили и плъгин хибриди (но не обикновените хибриди) ще попадат в пета категория

12 юли 2021

От днес по време на годишния технически преглед всяка кола ще получава от новите екостиери. Те разделят леките коли в пет класа, в зависимост от отделяните вредни емисии по време на прегледа. Най-чистите автомобили (хибриди и електромобили) ще попаднат в пета категория, а най-замърсяващите – в първа.

Макар новият стандарт вече да се прилага, неяснотите остават. За определяне на категорията при бензиновите модели се мери отделяното количество въглероден диоксид, докато при дизелите – димността. Това е ново измерване, което не отчита заводските категории от Евро 1 до Евро 6. Идеята зад това решение е да се “уловят” колите с демонтиран катализатор. Неяснота обаче будят някои подробности – например решението при колите с газови уредби измерването да става при работа на бензин.

Категоризацията започва от днес, 12 юли, като се очаква след точно година целият автопарк да е снабден с новите стикери. След този момент градовете биха могли да определят зони и периоди, в които да не се допускат замърсяващи коли.

Новите стикери ще съдържат основните данни за автомобила, включително цялата техническа информация. От 1 януари 2022 техническите пунктове ще бъдат свързани в централизирана електронна система, която ще позволява измерванията да се извършват автоматизирано, което би следвало да намали възможностите за злоупотреби.