Възстановяват част от Драгалевския лифт на “Витоша”

  • Драгалевският лифт не работи от 2019 г. Драгалевският лифт не работи от 2019 г.
  • Плановете предвиждат възстановяване на половината му дължина Плановете предвиждат възстановяване на половината му дължина
  • Горната половина към Голи връх няма да бъде възстановена, поне засега Горната половина към Голи връх няма да бъде възстановена, поне засега
  • Просеката на Княжевският лифт, който не работи от 1991 г. Просеката на Княжевският лифт, който не работи от 1991 г.

14 Jan 2022

Столична община и “Витоша ски” са постигнали съгласие за частично възстановяване на изоставения през 2019 г. Драгалевски лифт. След среща между двете страни става ясно, че лифтът ще бъде възстановен наполовина – до средната станция “Бай Кръстьо”. Новината звучи много оптимистично, за разлика от случващото се с Княжевския лифт и Романски, както и с влековете над Алеко.

Драгалевски лифт

Построеният през 1965 г. двуседалков лифт свързва квартал Драгалевци в София с Голи връх на Витоша. Долната лифтова станция се намира на 925 метра, а горната – на 1818 метра надморска височина. Прекачването на средната станция (“Бай Кръстьо”) е на 1370 метра надморска височина. “Витоша ски” предвижда възстановяване на съоръжението до тази точка. Ще се монтират нови стълбове, а двуседалковите съоръжения ще бъдат заменени от нови 4-седалкови. Очаква се ремонтът да продължи три месеца и лифтът да работи още тази година.

Княжевски лифт

За разлика от Драгалевския лифт, който ще бъде възстановен поне наполовина, споровете на общината и “Витоша ски” по въпроса с Княжевския лифт, продължават. Причината е, че “Витоша ски” иска да удължи трасето на Княжевския лифт с два нови стълба, като по-дългосрочният проект на концесионера включва свързването на горната му станция със ски зоната при Алеко. Това обаче изисква промени в закона за горите и нов план за управление на парк “Витоша”. Княжевският лифт не работи от 1991 г.

 

Това ли е по-доброто М3?