BMW ще използва алуминий от Канада, който генерира 70% по-малко CO2

  • 5 снимки от производството в Южна Каролина 5 снимки от производството в Южна Каролина

22 Feb 2023

Производството на някои от моделите на BMW в САЩ скоро ще бъде свързано с по-малко отделяне на въглеродни емисии. Баварската компания обяви, че ще започне да закупува алуминий със значително намалени CO2 емисии от Rio Tinto в Канада и за тази цел е подписала декларация за намерение. В сравнение с конвенционално произведения алуминий, процесът спестява около 70% от емисиите на CO2. Планираният обем на доставки трябва да се използва изключително в производството на автомобили в завода на BMW Group в Спартанбърг в американския щат Южна Каролина, където ще бъде ползван за части на каросерията като предния капак.

„Поставили сме си ясни цели за намаляване на емисиите на CO2 във веригата на доставки. Използвайки иновативни материали, ние намаляваме CO2 отпечатъка на нашите автомобили още преди да ги предадем на клиента. Споразумението за доставка на алуминий с намалено съдържание на CO2 се основава на няколко основни компонента: в допълнение към използването на електроенергия от регионална водноелектрическа централа и висок дял вторичен материал, ние за пръв път искаме да закупим алуминий, който не причинява никакви директни емисии на CO2 при топенето", коментира Йоахим Пост, член на борда на директорите на BMW AG за покупки и мрежа от доставчици.

Процесът ELYSIS, разработен за производство на алуминий, революционизира необходимият за производството процес на топене. Иновативният процес елиминира всички свързани с процеса емисии на CO2 чрез използването на аноди без въглерод и през 2021 г. беше успешно тестван за първи път на индустриално ниво. BMW Group е един от първите основни клиенти, които използват този процес.

В допълнение към процеса без CO2, споразумението включва и алуминиева сплав, произведена с електричество от възобновяеми енергийни източници, което генерира само една трета от емисиите на CO2 в сравнение със средните за индустрията. Съоръженията за производство на алуминий в Квебек работят почти изключително с електричество от шест местни водноелектрически централи. Като допълнителен принос към опазването на ресурсите, към крайния продукт се добавят до 50 % вторичен материал.

Освен това използването на блокчейн технологията на Rio Tinto гарантира пълната проследимост на алуминия обратно до оригиналната бокситна мина. Това позволява прозрачно проникване в цялата верига на доставки и по този начин има важен принос за разбирането на спазването на екологичните и социалните стандарти при добива на суровини.

Това ли е по-доброто М3?