В София започва пролетно кърпене и миене на улиците


01 Apr 2024

Столичната община обяви, че започва дейностите по пролетната поддръжка в града с интегриран план-график с цел извършване в логична последователност на дейностите по поддръжка. Интегрираният график включва текущ ремонт на пътни настилки и тротоари, миене на улици и булеварди, маркировка, боядисване на стълбове на уличното осведление, поддръжка на зеленината в паркове и градини, включително пръскане срещу паразити, и засаждане на дървета по протежение на пътни артерии.

Дейностите по текущ ремонт на пътната настилка и тротоари, част от пролетната поддръжка, стартираха по-рано през март и ще продължат до края на юли като в графика към момента има за приключване над 450 локации във всички 24 района на София. Графикът се обновява текущо с постъпилите сигнали на граждани и на база на обходите на направление “Обществено строителство”.

Столичната община започна и сезонното засаждане по протежението на улици и булеварди, като по план ще бъдат засадени около 700 нови дървета в празните посадъчни гнезда на тротоарите. Дирекция “Зелени системи” на Столичната община направи предварителен преглед на всички свободни места и определи подходящите дървесни видове за засаждане за съответното място.

От 1 април започва и цялостно миене на улици и булеварди. В началото на месеца ще се извърши миене на основни пътни артерии, като дейностите ще се контролират от екипи на Столичния инспекторат. Наред с пътните платна се мият и тротоарните настилки. Извършва се миене на булеварди и улици, на които предварително е направено метене и почистване на регули и на дъждоприемните шахти. На 1 април ще се мият улици и булеварди в районите: „Красно село“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Лозенец“, „Надежда“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Нови Искър“.

Първородната Godzilla!