Върховният съд: Незаконно е да ви отнемат колата на границата за неплатени глоби


10 мар 2021

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) единодушно прие становище, според което текстовете от Закона за движението по пътищата, с които се ограничават основни права на гражданите – на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели и на личен живот, погазва принципът на правовата държава, съобщава Дневник.

Става въпрос за спорните текстове, въз основа на които органите на КАТ могат да спрат от движение колата ви или да отнемат книжката ви при преминаване на границата, в случай че имате неплатени глоби.

Писменото становище на съда е по искане на Конституционния съд.

Ето и становището на съдиите: "Липсва правна логика в конструкция, при която неплащане на едно публично задължение да води до отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и до временно спиране от движение на моторно превозно средство на собственик, при това да се твърди, че преследваната цел е "осигуряване на безопасността на движението по пътищата", подчертават в становището си съдиите от пленума на ВАС.

"Действително тези принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по Закона за движение по пътищата, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено лицето да изпълни публичното си задължение", е становището на върховните съдии.

Спорната практика по граничните пунктове стана популярна през лятото на миналата година с цел по-пълно събиране на глобите. Когато глобата не е била получена, тя се връчва на провинилия се на граничния пункт. Когато за шофьор се открие, че не е платил вече връчена глоба, той трябва да се издължи на място. В противен случай книжката му се отнема, а превозното средство, ако е негова собственост, се спира от движение, докато санкцията бъде платена.

Мнението на върховните съдии е следното: "С оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната".

Върховните съдии са посочили, че в задълженията на граничните полицаи е да установят самоличността на пътуващия, да проверят валидността на документа и дали има признаци, че е подправен. Граничният полицай има право да извърши проверка на лицето и в информационната система "Граничен контрол", но само в рамките на "минималната гранична проверка".

Становището не отменя възможността да платите неплатените си глоби на границата, но изключва опасността да ви отнемат книжката или колата, ако не го направите.

 

Коментари
Коментирай

Sending ...