Имаме ли право да гоним шофьор, избягал от ПТП?


15 Oct 2021

В Русия се разрази дебат между пътна полиция и шофьори относно един особено интересен въпрос: Законно ли е да преследваме извършител на пътно транспортно произшествие, който напуска мястото на инцидента?

Експерти и полиция са категорични какво трябва и какво не трябва да се прави в такава ситуация, съобщава autonews.ru. Оказва се, че ако шофьор тръгне да преследва избягал виновник за ПТП, може да се тълкува също като напускане мястото на катастрофата. Разглеждаме законово въпроса в Русия и България.

Виновникът за катастрофата си тръгва. Можем ли да го гоним?

Кодексът за административните нарушения в Русия не предвижда никаква възможност или задължение на водача да преследва и задържа нарушител. И ако го направи, именно това се смята за напускане мястото на инцидента и потърпевшият може да бъде изправен под отговорност и да остане без шофьорска книжка.

Достатъчно е да има запис от видеорегистратора, какъв има почти всеки автомобил в Русия или да бъде записан поне регистрационния номер на избягалото МПС. При подаване на сигнал в полицията започва 3-месечен срок колата/моторът беглец да бъде задържан, а водачът й изправен пред съд.

Какъв е законът в Русия?

При злополука в Русия правилникът за движение по пътищата посочва ясна процедура за действие:

- Спрете незабавно
- Включете аварийните светлини и поставете светлоотразителен триъгълник
- Не премествайте предмети, свързани с инцидента
- Освободете пътното платно, ако движението на други автомобили е невъзможно
- Ако е възможно запишете информация за очевидци на произшествието

Също така участник в инцидент трябва да докладва инцидента в пътна полиция, където да регистрират случилото се. Законът не дава право да гоните друтото МПС, дори и да видите по-добре неговия регистрационен номер.

Експертите препоръчват ако все пак сте догонили извършителя само да запишете неговия номер, да се върнете  на мястото на инцидента и да повикате полиция. Тогава може да се разминете с устна забележка, тъй като законът за всеки напуснал мястото на ПТП предвижда „лишаване от права за срок от 1 до 1 година и половина или административен арест за срок до петнадесет дни“.

Кога мога да гоня друг шофьор?

В изключителни случаи шофьорът може да започне преследване. Но ако е налице престъпление. Наказателният кодекс предвижда гражданите да задържат престъпник и да го предадат на правоохранителните органи. Например ако някой е прострелян, имате право да преследвате и заловите извършителя. Което вероятно не е добра идея, но сте в правото да го направите.

Как стои въпросът в България?

Законът за движение по пътищата в България е почти сходен с този в Русия относно това какво трябва и какво не трябва да правим при катастрофа. Ето част от Чл. 123, намиращ се в Раздел 23 „Поведение при пътнотранспортно произшествие“.

Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;

2. когато при произшествието са пострадали хора:

а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;

б) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;

в) до пристигането на органите по буква "б", съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;

г) да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;

д) да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;

3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:

а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;

б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

(2) Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

Никъде в Закона за движение по пътищата у нас не се съобщава за ситуация, в която участник в ПТП бяга от мястото на произшествието. И следователно няма точка, в която да има указание какво трябва да се прави в такъв случай. Следвате първите точки от "Поведение при пътнотранспортно произшествие", уведомявате полицията и чакате тяхното пристигане за поемане на случая.