“Автомобилна администрация” ще получава данните от ГТП в реално време


28 Dec 2021

От 1 януари 2022 г. се въвежда по-строг контрол върху данните от задължителния годишен технически преглед (ГТП), съобщава Btv. Информацията за нивата на замърсяване ще се получава в реално време в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Целта е прекратяване на манипулациите в някои центрове за ГТП.

Измерванията на вредните емисии са различни за различните типове задвижване. При дизелите се мери димността, а при бензиновите модели – нивата на въглеродните оксиди.

Наблюденията на нашия екип са, че в някои случаи новите екологични стикери се поставят на базата на възрастта на автомобила, без изобщо да се мери нивото на вредни газове, което ощетява по-стари коли с изряден катализатор и поощрява водачи на по-нови, при които той е свален или не работи правилно.

Според различни експерти между 40 и 70% от колите в България ще попаднат в първа и втора екологична група, което ще доведе до ограничения за тях. София вероятно ще е първият град у нас, който още от 2022 ще въведе ограничения за колите от най-замърсяващите групи.