Пълна забрана за автомобили в 'Национален парк Централен Балкан'

  • Галерия 4 снимки Галерия 4 снимки

09 Jul 2022

Със заповед на директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" (НПЦБ) Светослав Тодоров от осми юли се преустановява съгласуването на движение на моторни превозни средства (МПС) с цел туризъм по квотния принцип до 10 автомобила на ден за път с ограничен достъп номер 60 Калофер - Паниците - връх Ботев. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на страницата си във фейсбук.


Снимката е с илюстративен характер: Интернет

 

От ведомството информират, че ограничението се налага поради констатирани трайни увреждания на тревни местообитания и популации на консервационно значими видове.
Поради слабата дисциплина на водачите и трудния контрол навлизането на значителен брой МПС предизвиква нерегламентирани пътни трасета, включително и западно от връх Ботев в посока връх Млечния чал, посочват от МОСВ.

"Този процес през последните години е довел до ерозиране на крехките алпийските тревни местообитания в района на връх Ботев и връх Безименен и на места е констатирано безвъзвратно унищожаване на уникалните високопланински местообитания", казват от министерството. Оттам отбелязват също, че през 2022 г. в района на връх Ботев и главното Старопланинско било се изпълнява проектът „Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни местообитания в националния парк, чрез изпълнение на противоерозионни мерки", финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020’’.


Красотата на Балкана! Снимка: Интернет

 

"Допускането на развитие на нови ерозионни процеси директно компроментира резултатите от този проект, както и обезсмисля десетилетните усилия на Дирекцията на Националния парк и значителните средства, вложени за ограничаване на ерозията и възстановяване на безлесните местообитания в района", казват още от МОСВ.

От министерството информират, че изключения от заповедта се допускат за следните случаи:

- МПС на собственици и ползватели на обекти в НП, по причини необходими за поддръжката и обслужването на обектите;

- МПС на ползватели на ресурси в парка, съгласно т. 4 от Условия за всички зони, с изключение на зона Резервати на раздел 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 от Закона за защита на териториите за цялата територия на НПЦБ“ от План за управление на Национален парк „Централен Балкан“, 2016-2025 г.;

- Ползватели и работещи на съоръженията и обектите на връх Ботев, вкл. свързани с обслужването на прилежащата туристическа инфраструктура – заслони, спални и др.;

- МПС на МВР, Министерство на отбраната, Планинската спасителна служба и Дирекция НПЦБ при изпълнение на служебните им задължения;

- МПС със специален режим на движение;

- МПС свързани с провеждането на поддържащи и възстановителни дейности в горите (ПВД) на територията на парка само до обектите на извършване на дейността.

 

Материал на Камелия Цветанова, DNES.bg

 

Първородната Godzilla!