Porsche зареди 911 с бензин направен от вода


22 Dec 2022

Заглавието не е подвеждащо. Производствената база казва Haru Oni, намира се в Чили и вече официално функционира. Експерименталното съоръжение е съвместен проект на чилийската стартъп компания HIF Global и Porsche, като участие имат и Siemens Energy. В началото Porsche инвестираха 22 млн. долара в проекта, и още 75 млн. на по-късен етап.

Заводът вече е факт. На 20.12.2022 Porsche публикуваха прессъобщение, че базата за екогорива вече е в експлоатация. На една от снимките Майкъл Щайнер, член на Изпълнителния съвет за развитие и изследвания в компанията, заедно с Барбара Френкел, член на Изпълнителния съвет за доставки, символично пълнят черно Porsche 911 еко бензин.

Бензин, който е произведен от извлечен от атмосферата въглероден двуокис (CO2). Сложният процес включва използване на вода (H2O) и електричество, което е генерирано от вятърна турбина. Крайният резултат синтетичен бензин (C8H18), а единственият отпаден продукт е кислород, който знаем, че далеч не е лошо нещо. Идеята е в тази начална фаза базата да произвежда по около 130 000 литра годишно, които да се използват в състезателните серии Porsche Mobil 1 Supercup и центровете за шофиране на марката. Първото окрупняване е планирано към „средата на десетилетието“ – 55 млн. литра/година, а две години по-късно, 550 млн. литра.

„Porsche следва две еко направления: електрическа мобилност и еко горива, като допълващо решение. Използването на eFuels намалява CO2 емисиите. Разглеждайки целия транспортен сектор, промишленото производство на синтетични горива трябва да продължи да се развива в световен мащаб. С пилотния завод eFuels Porsche играе водеща роля в това развитие,” казва Барбара Френкел.

„Потенциалът на eко горивата огромен. В момента в света има повече от 1,3 милиарда превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Много от тях ще останат по пътищата десетилетия напред. eFuels предлагат на собствениците на съществуващи автомобили алтернатива, почти неутрална по отношение на въглеродните емисии. Като производител на високопроизводителни, ефективни двигатели, Porsche разполага с широк набор от ноу-хау в областта на горивата,” добавя Михаел Щайнер.

А защо Чили? Haru Oni се намира в град Пунта Аренас, южната част на страната, където вятърът дъха средно по 270 дни в годината. Това гарантира работа на турбините на пълни обороти. Локацията е удачна и в логистично отношение – близо е до Магелановия проток и пристанището Кабо Негро, откъдето еко горивата могат да бъдат транспортирани по море.

Всичко изглежда чудесно. Въпросът обаче е доколко ще падне цената на въпросния еко бензин и кога той ще стигне до нас, обикновения потребител.

Испанец с 310 луди кончета!