Глобите идват на имейл или SMS от средата на октомври


19 Sep 2023

Системата за електронно известяване на шофьорите за наложени им глоби ще заработи в средата на октомври, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. На практика вече ще е възможно да получите известие за глоба само няколко секунди, след като камерата ви е снимала.

Известията за глобите вече ще идват като съобщение на телефона или на имейл чрез системата за сигурно електронно връчване. Промяна при последващото връчване на глобите няма – това ще става лично срещу подпис, електронно (отново през системата за сигурно електронно връчване) или през сайта на МВР за електронни административни услуги. Остава и старият начин за препоръчано писмо по пощата.

Засега екстравагантната идея работодателите да връчват глобите не е коментирана отново!

Много практичен и интересен!