АПИ обяви обществена поръчка за тунела “Петрохан”


11 Jun 2024

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за извършване на оценка на въздействието върху пътната безопасност на проекта за тунел под прохода Петрохан. През миналата година бе обявена поръчка и за разширен идеен проект, но все още няма избран изпълнител.

Целта на съоръжението е да осигури сигурна и целогодишна връзка между столицата и Северозападна България. Съществуващият проход Петрохан е труднодостъпен през зимата. Новият път включва не само тунела, но и съответните довеждащи и отвеждащи пътища между София и Монтана. Приблизителната дължина на трасето е 82 километра, началото му е край обхода на Монтана, а краят му – в района на връзката между Софийски околовръстен път и магистрала „Европа“. Пътят ще бъде от типа магистрала или скоростен път с по две ленти за движение в посока.

Най-добрият в класа си?