Париж изгражда допълнителни 55 км велоалеи за Олимпиадата през 2024 г.


16 Feb 2023

Париж е един от най-посещаваните от туристи градове в света и една от европейските столици с най-сериозни задръствания. По време на Олимпийските игри през 2024 г. се очаква същински транспортен ад, така че управата на френската столица от сега търси решения, за да избегне очакваните чудовищни задръствания. Една от мерките ще бъде разширяването на мрежата от велоалеи, която и сега е една от най-добрите в европейска столица. За целта към съществуващата мрежа от около 1000 км велоалеи ще бъдат добавени още 55 км, които да свързват тези от съоръженията, на които ще се провеждат състезания. Инициативата ще обхване и предградията – например в Сен Дени към съществуващите 130 км велоалеи ще бъдат добавени нови 25 км.

Освен увеличаване на дължината на велоалеите, Париж планира осигуряването на достатъчно места за паркиране на колела. Около стадионите и залите, в които ще има състезания, ще бъдат изградени стоянки за около 10 хил. колела.

Системата от споделени колела Velib' също ще бъде разширена, като към наличните в момента 20 хил. колела ще бъдат добавени нови 3000.

Разумно предложение от Audi?