Ford патентова система, която да връща автомобила при дилъра за неплатени вноски


03 Mar 2023

В множество случаи клиентите на нови автомобили не преценяват добре възможностите си и купуват автомобил, който не могат да изплащат. Тогава от страна на фирмата-търговец съществуват законови способи, с които превозното средство да бъде изискано обратно, но не винаги методите работят безотказно. Когато настъпи ерата на автономните автомобили (дано ние вече не сме сред живите!), решението може да бъде много просто, както ни подсказва нов патент от Ford.

От Синия овал са запазили в патентното ведомство на САЩ система, която автоматично да отнема контрола върху себе си от собственика, когато лизингът не върви по план. В най-крайната и драстична фаза, автомобилът може самостоятелно да се върне при дилъра, където на практика да бъде иззет. Не че подкрепяме по какъвто и да е начин неизпълняването на ангажиментите по лизинги, но това си е меко казано страшно. А и, честно казано, показва каква е посоката на мислене в цялата автомобилна индустрия.

Какво показва патентът? Използвайки различни компютърни системи, превозното средство може да бъде заключено, за да се предотврати достъпът на собственика до него или използването му. Ако са налице автономни системи, превозното средство също така може да бъде преместено на по-удобно място, откъдето да бъде прибрано чрез автовоз. 

Все пак имайте предвид, че в голяма част от случаите с патенти на автомобилни производители целта е някоя идея просто да бъде запазена от конкуренцията. Най-вероятно подобна е ситуацията и с този патент на Ford, но дори да си помислим, че автомобилът ни може сам да си тръгне от нас е повече от стряскащо.

Това ли е по-доброто М3?