Колко МПС-та има в Русия днес?


18 May 2023

Министерството на вътрешните работи на Русия извади актуална статистика за броя на регистрираните моторни превозни средства в страната. В Държавната инспекция по движението (руският КАТ) са регистрирани до края на 2022 г. общо 60,45 милиона превозни средства. В това число не влизат ремаркета и полуремаркета.

Официалната статистика посочва, че през последните шест години регистрираните превозни средства в Русия са се увеличили с 4 милиона броя. Но последнатата година ръстът е едва 0,5%, заради санкциите за внос, наложени вследствие на войната в Украйна.

Разбира се думи като война, санкции или името на Украйна, не присъстват в изложения доклад на МВР. Но според него „забавеният растеж през 2022 г. е резултат от промяна в геополитическата ситуация, поради която автомобилната индустрия се сблъска със значителен спад в търсенето на автомобили, спиране на редица автомобилни производствени съоръжения, както и трудности при доставката на компоненти“.

От споменатите по-горе 60,45 милиона МПС-та в Русия 83,7% са леки автомобили или 50,6 милиона единици. Товарните автомобили са 11% (6,7 милиона), а автобусите заемат 1,4% (830 000 броя). Във федерацията, в която живеят 147 млн. души, има 2,3 милиона регистрирани мотоциклета и скутери, представлявайки 3,9% от целия автопарк на руснаците.

Над 10-годишини са 21,6 милиона (42,7%) от леките автомобили, 3,7 милиона (55,4%) от товарните и 330 000 (39,1%) от автобусите. При моторните превозни средства на две колела на възраст над 10 години са 85,6% или 2 млн. единици.

Най-добрият в класа си?